PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Stara trta v mariborskem pristanu

Stara trta

Ob južni strani pročelja enonadstropne hiše v Vojašniški ulici 8 v Pristanu, starem delu Maribora, raste štiristo let stara vinska trta. Trta pripada sorti modra kavčina ali žametna črnina, ki sodi med najstarejše domače sorte in je bila v preteklosti močno razširjena. Odlikuje jo bujna rast, bogata rodnost, odpornost proti boleznim in dolga življenjska doba. Ima velike grozde s temno modrimi jagodami sladkega okusa. Delno poškodovano deblo s premerom danes več kot 25 cm se v višini dveh metrov razveji v vodoravne poganjke, ki so oprti na latnik in so nekoč dosegali razpon 15 m.
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor je leta 1965 evidentiral in ovrednotil Staro trto. Leta 1971 so s strokovnimi meritvami (štetje letnic v izvrtku) ocenili starost na 350 do 400 let. Ocenjeno starost potrjuje tudi oljna upodobitev Maribora iz leta 1680, na kateri je razvidno, da je trta že takrat preraščala skoraj celo pročelje hiše.
Na osnovi številnih aktivnosti za ohranitev in prezentacijo te naravne znamenitosti je bila Stara trta prvič zavarovana leta 1981, sedaj veljavni Odlok o razglasitvi Stare trte v mariborskem Pristanu za naravno znamenitost pa je bil sprejet leta 1994 (Medobčinski uradni vestnik št. 5/94). Od leta 1982 naprej je uspešno potekala konzervacija in sanacija stare trte, hkrati pa tudi njeno vključevanje v turistično ponudbo in v celostni program obnove mariborskega Pristana.
Po virih pariškega trtnega genskega inštituta je trta v Pristanu najstarejša znana vinska trta na svetu; je krajevna znamenitost in poslednje živo izročilo stare kulture gojenja trte v mestnem okolju v Mariboru. Vpisana je v Guinnessovo knjigo svetovnih rekordov 2004 in je tako tudi uradno priznana za najstarejšo med vsemi žlahtnimi vinskimi trtami na svetu.
Leta 1985 so bile na pročelju hiše Vojašniška ul. 8 ob deblu trte postavljene prve označevalne table na osnovi odloka o zavarovanju iz leta 1981. Zavod RS varstvo narave, območna enota Maribor, je v letu 2004 na pobudo Mestne občine Maribor pripravil strokovne podlage za nove označevalne table, katerih svečana otvoritev je bila 12. marca 2004 ob tradicionalni prireditvi »Petindvajseta rez Stare trte« in vpisu Stare trte v Guinnessovo knjigo svetovnih rekordov. Dostop do Stare trte je možen iz centra mesta (iz starega mestnega jedra) po vseh poteh , ki vodijo v Pristan (na Lent).

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |