PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Območna enota Nova Gorica

Sedež: Delpinova 16, 5000 Nova Gorica

Telefon: (05) 330 53 10

Elektronska pošta: zrsvn.oeng@zrsvn.si

Uradne ure: ponedeljek in petek od 10. do 12. ure, sreda od 14. do 16. ure

Vodja: po pooblastilu: Klavdij Bajc, univ. dipl. biol

Novogoriška območna enota obsega slabih 4000 km2 ali 20% ozemlja Slovenije na njenem zahodnem delu, od visokogorja Julijskih Alp na severu, preko sredogorskega Idrijsko-Cerkljanskega hribovja, do visokih dinarskih kraških planot, matičnega Krasa do Podgorskega Krasa in Slavniškega pogorja s Čičarijo na jugu ter Brkinov na jugovzhodu.

Na tem območju, ki vključuje 19 občin, je prepoznanih skoraj dva tisoč naravnih vrednot. Med številnimi območji, ki so posebej pomembna za ohranjanje biotske pestrosti, je sedem zavarovanih kot krajinski park. Opredeljenih je več kot 50 ekološko pomembnih območij, od katerih bo večji del zaradi prisotnosti evropsko ogroženih vrst vključen v evropsko ekološko omrežje Natira 2000. Tu najdemo svetovno znane Škocjanske jame, ki so vpisane v seznam naravne dediščine pri UNESCO in so zavarovane kot regijski park, na območje enote pa sega tudi naš edini narodni park – Triglavski narodni park.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |