PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Tisovec v Stranah

Pred cerkvijo Sv. Duha v Stranah pri Postojni rasteta stari tisi (Taxus baccata). Moško drevo, tisovec, je z obsegom debla 4,25 metra najdebelejša znana tisa v Sloveniji. Po nekaterih virih (F.Hribar,1962) je star preko petsto let in sodi med najstarejša drevesa v Sloveniji.
Tisi v Stranah sta razglašeni za naravni spomenik (Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Postojna, Ur.objave Primorskih novic št.29/84)

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |