PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Območna enota Piran

Sedež: Trg Etbina Kristana1, 6310 Izola

Telefon: (05) 6710 900

Elektronska pošta: zrsvn.oepi@zrsvn.si

Uradne ure: ponedeljek in petek od 10. do 12. ure, sreda od 14. do 16. ure

Vodja: mag. Robert Turk, univ. dipl. biol.

Piranska območna enota deluje v jugozahodnem delu Slovenije, na območju obalnih občin Piran, Izola, Koper in Ankaran, ki obsegajo slovensko morje in morsko obrežje, obalne ravnice s solinami, Šavrinsko gričevje, porečje Dragonje ter Kraški rob - kopenski del obsega 385 km2 ali 2% slovenskega ozemlja. Formalno zavarovanih je 8 območij, med njimi tudi Naravni rezervat Škocjanski zatok in Krajinski park Sečoveljske soline, ki so tudi na seznamu Mednarodno pomembnih mokrišč Ramsarske konvencije .
Območna enota Piran je nosilec aktivnosti, h katerim Slovenijo zavezuje konvencija o varstvu Sredozemskega morja in obalnega območja oziroma njen Protokol o posebej zavarovanih območjih in biološki raznovrstnosti  Sredozemlja.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |