PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Zavarovana območja narave

Vabimo vas, da si ogledate zavarovana območja narave, urejena za obisk javnosti:

• Naravni rezervat Strunjan
• Naravni rezervat Stjuža in Strunjanske soline
 Naravni rezervat Škocjanski zatok
• Naravni spomenik Debeli rtič
• Krajinski park Sečoveljske soline
• Naravni spomenik Jezeri v Fiesi
• Naravni spomenik Slavnik

Predlagano zavarovano območje narave
• Obrežno mokrišče pri Sv. Nikolaju v Ankaranu
• Krajinski park Dragonja
• Krajinski park Kraški rob

  


Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |