PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Naravni spomenik Debeli Rtič

Zavarovano območje Debeli Rtič (Odlok razglasitvi naravnega spomenika Debeli rtič, Primorske novice, uradne objave 33/91) obsega približno osemsto metrov obale na skrajnem zahodnem delu polotoka Debeli rtič. Vključuje rob in stene klifa, teraso ob vznožju klifa ter dvesto metrski pas obalnega morja. Prepadne stene klifa so visoke od 12 do 21 metrov in imajo – odvisno od izpostavljenosti – tudi različno geomorfološko podobo. Za kopni del so značilni intenzivni erozijski procesi in pojavi. V plitvem morju so skladi podvodnega grebena, ki se izklinjajo proti zahodu in nakazujejo smer umikanja rta zaradi erozijskega delovanja valov. Klif poraščajo toploljubne rastline (žuka, mali jesen), kamnito morsko dno pa zaradi plitvosti morja in dobre osvetljenosti gosti številne morske organizme. Poraščeno je z značilnimi algami ali na pesku z morsko travo cimodocejo, vmes pa se skrivajo številne živali: spužva žveplenjača, voščena morska vetrnica, ostriga, užitna klapavica, leščur, polž čokati volek, morski jež, morska kumara, mali morski pajek in druge.
Dostop:
• z vznožja klifa na kopališču Mladinskega zdravilišča in okrevališča Rdečega križa
• s poti na zgornjem robu klifa na skrajnem severovzhodnem delu zavarovanega območja
 

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |