PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Krajinski park Sečoveljske soline

Sečoveljske soline so skupaj s Strunjanskimi solinami najbolj severne soline v Sredozemlju. Obsegajo okoli 650 hektarjev površine na skrajnem jugozahodnem delu Slovenije. Območje je bogato z rastlinskimi vrstami značilnimi za slana tla, kot so osočnik, grmičasti členkar in mrežica. Izredno pester je živalski svet ptic, saj so tu našli prek 270 vrst, med drugimi tu gnezdijo tudi rdečenogi polojnik, mala čigra, rumenonogi galeb in beločeli deževnik. Jeseni in spomladi se v solinah ustavlja pestra druščina ptic na selitveni poti med Evropo in Afriko. Pomembni pa sta tudi bogata kulturna in tehnična dediščina, ki odsevata življenje in delo solinarjev v preteklih stoletjih.
Sečoveljske soline so bile leta 1991 razglašene za krajinski park z odlokom občine. Dve leti kasneje je bilo območje vpisano na seznam mednarodno pomembnih močvirij pod okriljem Ramsarske konvencije, z novo uredbo leta 2001 pa je bilo območje krajinskega parka razglašeno tudi na državnem nivoju. Območje Muzeja solinarstva je bilo istega leta razglašeno za kulturni spomenik državnega pomena. Leta 2003 so koncesijo za upravljanje krajinskega parka in rabo naravne vrednote Sečoveljske soline podelili podjetju Soline d.o.o.
Dostopi:
• po morju z ladjico iz Pirana ali Portoroža
• s parkirišča pri nekdanjih objektih Droge v Seči
• po kolovozu za mednarodnim mejnim prehodom Sečovlje – ob Dragonji
Informacije in vodenje: Krajinski park Sečoveljske soline, Seča 115, Portorož, Tel.: +386 (0)5-6721-330, e-pošta: kpss@mobitel.si

Več na http://www.kpss.si/intro

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |