PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Kontakt za novinarje

Mateja Kocjan
Odnosi z javnostmi
Tel: 01 2309 524
mateja.kocjan@zrsvn.si

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |