PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Močnikova lipa

lipa

Močnikova lipa (Tilia platyphyllos) raste na kmetiji, kjer danes gospodari Damjan Robnik. Je najmogočnejša med mnogimi velikimi lipami na Jezerskem, saj meri v višino kar 38 metrov, in ima obseg 7,5 metrov. Kljub starosti najmanj 300 let, je še izjemno vitalna.
Jezerjani so lipe sadili ob prelomnih dogodkih, kot so gradnja domačije, prevzem domačije ipd.  Po ljudskem verovanju naj bi v lipo nikoli ne udarila strela, zato so jih tudi sadili blizu hiš in gospodarskih poslopij, kar naj bi jih obvarovalo ognja. A kjlub temu je strela udarila v eno od dveh Močnikovih lip in jo uničila.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |