PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Sekvoja v Kranju

Ob Gimnaziji v Kranju stoji sekvoja (Sequoiadendron giganteum), ki je drevesna naravna znamenitost (Odločba o zavarovanju nekaterih dreves kot naravne znamenitosti v okraju Kranj, Uradni vestnik Gorenjske št. 19/1961). Sedemindvajset metrov visoko drevo ima vrh za približno pet metrov nagnjen od navpičnice.
Drevo je sicer vitalno, a mu parkirišče pod njim škoduje. Zaradi pritiska vozil na parkirišču so tla manj prezračena in manj vodnata, vozila na parkirišču pa povečujejo pritisk na korenine, zato se drevo še bolj nagiba. Ker je obstajala velika nevarnost, da bi se drevo podrlo, smo predlagali privez drevesa z jeklenicami na stavbo gimnazije, kar smo spomladi 2003 tudi izvedli. Tovrstna pritrditev drevesa je edinstvena na območju območne enote ZRSVN Kranj.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |