PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Publikacije

Revija VARSTVO NARAVE - revija za teorijo in prakso ohranjanja narave (od 20 številke dalje)

Glasilo zaposlenih Zavoda RS za varstvo narave N-vestnik (vse številke)

 

Prispevek " Jame kot naravne vrednote in območja Natura 2000"

 

4 zloženke namenjene promociji ukrepom Kmetijsko okoljskih plačil (KOP)

 

Kratko poročilo o delu Zavoda RS za varstvo narave od 2003 - 2008

Razstava ob letu biotske raznovrstnosti: "Biotska raznovrstnost je življenje. Naše življenje."

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |