PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Publikacije

 

Knjiga

 • Lovrenc Lipej, Robert Turk, Tihomir Makovec Ogrožene vrste in habitatni tipi v slovenskem morju (2006)

Knjiga  (nekaj uvodnih strani si lahko ogledate tukaj) je nekakšen morski rdeči seznam - seznam ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. V uvodu so nanizana osnovna dejstva in značilnosti Sredozemskega, Jadranskega in slovenskega morja. Osrednji del knjige predstavlja natančen seznam in opis ogroženih vrst in habitatnih tipov, ki je obogaten z nazornimi fotografijami in ilustracijami. V nadaljevanju avtorji opozorijo na najpomembnejše dejavnike, ki ogrožajo obstoj vrst in njihovih življenjskih okolij – urbanizacije obale, onesnaževanja in klimatskih sprememb, do pretirane rabe morskih virov in vnosa tujih vrst. Zaključek je namenjen orisu organiziranosti varstva narave v Sloveniji.
Knjiga je v slovenskem in angleškem jeziku.
Cena knjige je 33,38 eurov, študentom nudimo 10% popusta; naročite jo lahko po e-pošti zrsvn.oe@zrsvn.si

Na območni ennoti Piran lahko dobite brezplačno:

Knjižice:

 • Rokovanje z morskimi želvami (Priročnik za ribiče)
 • Okrogla voda: priročnik o kalih, 2007
 • Obnavljamo kale, 2003
 • Zloženke:

  Morske želve v Sredozemlju, 2008

  Razstave (možnost dogovora za postavitev)

   Na ogled na sedežu OE Piran:

  Zloženke

  Plakati

  • Naravni spomenik Debeli Rtič
  • Naravni spomenik Rt Madona
  • Naravni spomenik Rastišče pozejdonke
  • Krajinski park Sečoveljske soline

  Razglednice

  • Krajinski park Sečoveljske soline (6 različnih motivov)

  Zgoščenka

  Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |