PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

VARSTVO NARAVE - revija za teorijo in prakso ohranjanja narave

 

NAVODILA AVTORJEM

 

Revija Varstvo narave je zdaj dostopna tudi na internetu na portalu Digitalna knjižnica Slovenije http://www.dlib.si/. Zaenkrat je dostopnih le zadnjih pet številk, saj moramo starejše številke še pred oddajo digitalizirati. Članke lahko poiščemo z osnovnim iskalnikom po imenu avtorja ali ključnih besedah naslova članka, lahko pa do njih dostopamo preko domače strani pod povezavo Vsebina – Besedila – Znanstveni članki, kjer nato izberemo revijo Varstvo narave.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |