PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Hrošči

V toplih poletnih mesecih svoj prosti čas radi preživljamo v objemu gozdov. Eni nabiramo gobe, drugi pa se le skrijemo pred sončno pripeko. V tem času imajo višek aktivnosti nekatere vrste hroščev– vsem dobro znani rogač in nekoliko manj poznani, a nič manj pomembni alpski kozliček, hrastov in bukov kozliček. Vse vrste so zavarovane in kažejo dobro ohranjenosti listnatih gozdov.

Hrošči so največja živalska skupina, živijo pa v različnih življenjskih okoljih. Nekateri so vezani tudi na vodno okolje, čeravno hrošče ljudje ponavadi povezujemo z lesom. Za živalske in rastlinske vrste je vsaka država članica Evropske unije dolžna opredeliti območja Natura 2000. Tako je tudi Slovenija opredelila območja za hrošče, ki se pojavljajo v Sloveniji, na območju Evropske unije pa so redki in ogroženi in so tako tudi pokazatelj ohranjenosti našega okolja.

Tudi letos lahko svoja opažanja ogroženih hroščev vsak sporoči na spletni portal www.sporocivrsto.si in tako prispeva k znanstvenemu preučevanju teh vrst.

Več o rogaču, alpskem kozličku, bukovem kozličku, hrastovem kozličku

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |