PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Krajinski park Strunjan

S 1. januarjem 2009 je začel delovati Javni zavod Krajinski park Strunjan, ki v skladu z Zakonom o ohranjanju narave opravlja naloge upravljavca zavarovanega območja.
Več na www.parkstrunjan.si

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |