PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Naravni spomenik Jezeri v Fiesi

Območje nekdanjega glinokopa je danes priljubljeno med dopustniki. Jezeri in brežine so zavarovane z Odlokom o razglasitvi posameznih naravnih spomenikov in spomenikov oblikovane narave v občini Piran (Primorske novice, Uradne objave št. 5/90, 26/90)

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |