PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

Ohranimo želvo v slovenskem morju

Projekt poteka na podlagi sklenjene pogodbe o sodelovanju z družbo Petrol d.d.. V letu 2006 bodo dokončane aktivnosti iz leta 2005; nadaljevale se bodo dosedanje aktivnosti na področju sodelovanja z ribiči, zbiranja podatkov o pojavljanju morskih želv v slovenskem morju ter ozaveščanja javnosti o nujnosti varovanja in ohranjanja morskega ekosistema.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |