PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

Ciljni raziskovalni projekt

Ciljni raziskovalni projekt razpisuje Agencija za raziskovalne dejavnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, projektno nalogo zanj pa pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor. Projekt se bo predvidoma začel v sredini leta 2006 in bo trajal 7 let. Osrednja enota Zavoda bo v projektu sodelovala kot uporabnik izdelkov projekta. Z Zavodom bodo morali izvajalci projekta nujno sodelovati pri pripravi strokovnih podlag za izgradnjo informacijskega sistema.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |