PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

MedPAN - Mreža upravljavcev zavarovanih morskih območij v Sredozemskem morju

V sklopu programa InterregIIIC South poteka projekt MedPAN, vanj pa je vključena tudi Slovenija, konkretno Zavod RS za varstvo narave, območna enota Piran. Gre za projekt, ki ga financira Evropska unija in predstavlja mrežo upravljalcev zavarovanih morskih območij celotnega Sredozemlja. Glavni namen tega triletnega projekta je povezovanje, medsebojna izmenjava znanj in izkušenj, izboljšanje stanja na že obstoječih zavarovanih območjih ter vzpostavitev novih.Glavna koordinatorka projekta MedPAN je francoska organizacija za ohranitev narave WWF.

MedPAN skupno povezuje kar 23 organizacij iz večine sredozemskih držav, med njimi je, kot omenjeno, tudi slovenski partner Zavod RS za varstvo narave, območna enota Piran, ki skrbi za zavarovana morska območja v Sloveniji: Debeli rtič, naravni rezervat Strunjan, rastišče Pozejdonke in Punta Madona, o katerih lahko veliko zanimivega najdete na spletni strani   http://dragonja.nib.si/indexS.html . Zavod se v projekt vključuje z udeležbo na mednarodnih delavnicah, celovitim organiziranjem dejavnosti, raziskovanjem in nadzorovanjem vpliva obiska, itd. Preostale sredozemske države, ki sodelujejo v tej mreži, pa so: Francija, Grčija, Italija, Malta, Španija, Alžirija, Hrvaška, Maroko,Tunizija in Turčija.

Poročilo projekta

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |