PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

Informacijski sistem o stanju morskega okolja v Tržaškem zalivu

Projekt se izvaja v okviru programa pobude Skupnosti INTERREG III A Slovenija-Italija 2000-2006 in traja dve leti (01.01.2006 - 31.12.2007).  Prijavitelj projekta je Nacionalni inštitut za biologijo, s strani Zavoda pa sodeluje Območna enota Piran, ki bo v letu 2006 organizirala postavitev (zunanji izvajalec) podvodne kamere na morsko dno na območju naravnega spomenika Rta Madona in spremljala stanje na tem območju.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |