PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

NATURA 2000 za boljšo kakovost življenja

Projekt, katerega prijavitelj je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, se izvaja v okviru programa pobude Skupnosti INTERREG III A Slovenija-Italija 2000-2006 in traja dva leti. Novogoriška območna enota Zavoda bo v letu 2006 sodelovala v projektni skupini za usmerjanje in spremljanje izvajanja aktivnosti, pri izvedbi Upravljalskih smernic za ohranjanje varovanih vrst ptic, pri pripravi usmeritev za pticam prijazno plezanje v stenah Kraškega roba in pripravi interpretacijskih gradiv ter izmenjevala izkušnje.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |