PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

Krajinski park Topla

Projekt se izvaja v okviru programa PHARE čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija; prijavitelj je Občina Črna na Koroškem. Mariborska območna enota Zavoda v projektu sodeluje kot partner in bo strokovno koordinirala projekt ter sodeloval apri izvedbi komunikacijskih aktivnosti, koordinaciji priprave sektorskih usmeritev za osnutek načrta upravljanja, pri izdelavi usklajenega osnutka integralnega načrta, prenosu splošnega modela načrta upravljanja na konkreten primer, vzpostavitvi informacijskega sistema ter koordinaciji za pripravo metode notranjega coniranja.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |