PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

Upravljanje z ribniki Podvinci in Velovek

Projekt se izvaja v okviru programa PHARE-čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija; prijavitelj je Mestna občina Ptuj. Mariborska območna enota Zavoda v projektu sodeluje kot partner in bo koordinirala pripravo strokovnih vsebin in aktivnosti in izdelavo sektorskih usmeritev ter sodelovala pri izdelavi osnutka integralnega načrta upravljanja, pri izdelavi informacijske infrastrukture in promociji območja Natura 2000.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |