PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

Krajinski park Boč

Projekt se izvaja v okviru programa PHARE - čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija;prijavitelj je Občina Rogaška Slatina. Mariborska območna enota Zavoda v projektu sodeluje kot partner in bo sodelovala na delovnih srečanjih in izobraževanjih, se udeležila strokovne ekskurzije, sodelovala pri pripravi vsebin in orodij tržnega komuniciranja na področju varstva narave in sodelovala pri izbiri izvajalcev in pregledu gradiv.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |