PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

Razvoj ekološke mreže vzdolž reke Save

Projekt se izvaja v okviru projekta PIN/MATRA; prijavitelj je International Agricultural Centre in Wageningena (Nizozemska). Osrednja enota Zavod  bo v projektu sodelovala kot partner in bo sodelovala na delovnih srečanjih in izobraževanjih ter kot svetovalkapri pripravi ekološko pomembnih območij na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji in Črni gori.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |