PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

Morski datlji? Ne, hvala!

Cilj projekta:
Z osveščanjem gostov in gostincev ter povezanim delovanjem pristojnih inštitucij želimo doseči zmanjšanje prodaje morskih datljev, zavarovane vrste školjke, ki živi v obalnem morju. S spodbujanjem spoštovanja prepovedi nabiranja in trgovanja s temi školjkami želimo prispevati k zmanjševanju negativnih vplivov, ki jih v naravi povzroča nabiranje morskih datljev ter tako izboljšati stanje ohranjenosti morskega živega sveta.

V treh letih (2010-2012) so predvidena številna srečanja, predstavitve in podobno. Aktivnosti bodo potekale v okviru treh sklopov:

  • Sodelovanje in skupne aktivnosti strokovnih inštitucij, nadzornih organov, turističnih in nevladnih organizacij.
  • Osveščanje gostov, gostincev, turističnih delavcev, učencev in študentov turizma in kulinarike.
  • Spodbujanje morju prijazne kulinarične prakse v slovenskih gostilnah in restavracijah.

Projekt izvaja piranska območna enota ZRSVN v sodelovanju s številnimi partnerji in ob finančni podpori Kneževine Monako.

Kontakt:
Zavod RS za varstvo narave, območna enota Piran
Trg Etbina Kristana 1, Izola
Tina Trampuš (koordinatorka projekta)
Tel.: 05/ 6710-904, 6710-900
E-pošta: morski.datelj@gmail.com

 

S sodelovanjem smo uspešnejši
Nabiranje in trgovanje z morskimi datlji je problem, ki se nanaša na več sektorjev, zato je ključno povezovanje med sektorji in inštitucijami. Pri projektu sodelujejo:

Morski datelj in njegovo življenjsko okolje sta zavarovana s številnimi slovenskimi predpisi pa tudi mednarodnimi konvencijami:

Narava brez meja
O problemu nabiranja in trgovanja z morskimi datlji osveščajo tudi društva in organizacije na Hrvaškem in v Italiji, ki nam pomagajo s svojimi izkušnjami:

 

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |