PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

Karavanke@prihodnost.eu

Petnajst partnerjev z območja Gorenjske, Koroške in avstrijske Koroške je s projektom »Karavanke@prihodnost.eu - Gospodarjenje z naravo v evropski regiji prihodnosti«, začelo izvajati aktivnosti za ohranjanje dragocenega naravnega območja, hkrati pa pripravljati usmeritve in razvijati konkretne primere, kako gospodariti z bogatim naravnim potencialom celotnega območja Karavank.

Območje Karavank ima izjemen naravni potencial, ki vabi k razvoju gospodarstva in turizma, po drugi strani se prometne obremenitve povečujejo, enako izkoriščanje gozda in narave, zaradi česar nastajajo konflikti med zagovorniki ohranitve neokrnjene narave in razvojem
gospodarstva.

Cilj projekta je razvoj prej omenjenih dejavnosti na naravi prijazen način, hkrati pa prebivalce seznanjati o pomenu varovanja okolja ter krepiti identiteto Karavank in jih predstavili širšemu okolju.

Poleg Regionalne razvojne agencije Gorenjske (BSC Kranj), ki je vodilni partner v projektu, sodeluje še štirinajst partnerjev (osem iz Slovenije, šest iz Avstrije). Skupaj bomo prepoznavali naravne potenciale območja, jih popisali in ovrednotili ter spodbujali njihov razvoj. Tako naj bi
razvijali naravi prijazne turistične produkte s področja pohodništva, gorskega kolesarjenja in plezanja, izvedenih bo tudi več investicij. Na Gorenjskem se bo v dolini Završnice uredilo parkirišče, na Zelenici vzpostavil gorniški učni center, postavljenih bo tudi več lesenih ograj za
ohranitev naravnih območij ter pojasnjevalnih in označevalnih panojev o varovanju narave. Na Koroškem bo zgrajena sodobno urejena umetna plezalna stena za plezanje v zaprtem prostoru, urejena bodo počivališča pod tremi naravnimi plezališči, obnovila se bo dotrajana oprema
gorsko kolesarske poti ob vznožju Pece. Na avstrijskem Koroškem se bo uredila pohodniška učna pot na Peci, izgradila plezalna proga v Železni Kapli, z nakupom in promocijo uporabe e-koles (koles s pomožnim električnim pogonom) pa bo predstavljena okolju prijazna vožnja ter
uporaba sončne energije.


Projekt, ki bo trajal do oktobra 2011, se izvaja v sklopu Evropskega teritorialnega sodelovanja, Operativnega programa Slovenija - Avstrija 2007-2013, in je tako sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več informacij najdete na spletni strani projekta Karavanke

Kontaktna oseba na ZRSVN:

Tadeja Šubic
Tel: 04/2019-464
E-posta: tadeja.subic@zrsvn.si

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |