PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

Projektno območje

Projekt se izvaja na območju vseh treh belokranjskih občin (občine Črnomelj, Metlika in Semič) ter na območju Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje. Skupna površina tega območja znaša skoraj 950 km2, na njem pa živi nekaj več kot 30.000 prebivalcev – gre torej za dokaj redko poseljeno območje (32 preb./km2).

V projekt VIRI ŽIVLJENJA / IZVORI ŽIVOTA bomo skušali aktivno vključiti čim več lokalnega prebivalstva, saj je predvideno njihovo sodelovanje na delavnicah za pomoč pri izvedbi inventarizacije ter aktivno sodelovanje pri manjših ureditvenih in vzdrževalnih delih na vodnih virih.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |