PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

Inventarizacija vodnih virov v teku

V tednu 17. - 21. maja 2010 bo v okviru izdelave registra vodnih virov na območju Bele krajine potekalo intenzivno terensko delo. Opravljala ga bo skupina študentov geografije Filozofske fakultete v Ljubljani, pod strokovnim vodstvom prof. dr. Dušana Pluta.

Temeljito izvedeno terensko delo bo osnova za nadaljnjo analizo zajetih podatkov in identifikacijo glavnih vzrokov ogrožanja in onesnaževanja vodnih virov.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |