PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

Animacijske delavnice

V okviru projekta izvaja Občina Črnomelj, kot nosilec projekta, animacijske delavnice po projektnem območju, z namenom predstavitve projekta in pridobiti sodelovanje širše zainteresirane javnosti za sodelovanje v projektu pri obnovi oz. revitalizaciji vodnih virov in pri inventarizaciji le teh.

Delavnice bodo vodili predstavniki projektnih partnerjev (Občina Črnomelj, Občina Metlika, Občina Semič, Zavod RS za varstvo narave Območna enota Novo mesto, Javna ustanova park prirode Žumberak-Samoborsko gorje in Ribiška družina Črnomelj).

Na delavnici 25.5.2010 v občini Črnomelj bo predstavljen primer dobre prakse v izvedbi ga. Irene Kodele Krašna, ki je sodelovala pri projektu 1001 kal-1001 zgodba o življenju, na katerega se navezuje tudi projekt Viri življenja. 

Drugi datumi delavnic:

  • 18. 5. 2010 ob 19.00 v sejni sobi Občine Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika
  • 24. 5. 2010 ob 19.00 v sejni sobi Kulturnega centra Semič, Prosvetna ulica 4, 8333 Semič
  • 25. 5. 2010 ob 19.00 v restavraciji Štajdohar v Kanižarici, Kanižarica 41g, 8340 Črnomelj
  • 4. 6. 2010 ob 11.00 na sedežu Parka prirode Žumberak Samoborsko gorje, Slani dol 1, Samobor, Hrvaška

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |