PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

Javni natečaj za fotografije

Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, razpisuje v okviru projekta
»VIRI ŽIVLJENJA / IZVORI ŽIVOTA« javni natečaj za fotografije vodnih virov ter rastlin in živali, vezanih na vodne ekosisteme.

Z natečajem želimo spodbuditi ljubiteljske in poklicne fotografe k bolj pozornemu in do narave prijaznemu spremljanju vse bolj občutljivih vodnih virov ter živali in rastlin v naravnem okolju.

Pogoji razpisa

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |