PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

Javni natečaj za prispevke o vodnih virih

Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, razpisuje v okviru projekta
»VIRI ŽIVLJENJA« javni natečaj za prispevke o vodnih virih (izviri, vodne jame, kali, jezera, ribniki, mlake, vodnjaki) ter živalskih in rastlinskih vrstah, vezanih na vodne ekosisteme (dvoživke, kačji pastirji in druge vodne in obvodne žuželke, plazilci ter vodne in obvodne rastline).

Vsebina razpisa

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |