PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

Pričetek inventarizacije flore in favne na izbranih vodnih virih

Z dnem podpisa pogodbe (14. 7. 2010) Inventarizacija flore in favne vodnih virov na območju občin Črnomelj, Metlika in Semič je izbrani ponudnik, tj. Center za kartografijo favne in flore (CKFF), pričel z izvajanjem aktivnosti v zvezi s pripravo in analizo obstoječih podatkov o favni in flori na projektnem območju.

Skupaj z izvajalcem smo dorekli metodologijo in časovni termin izvajanja nalog. Na 10-ih vodnih virih bodo predmet inventarizacije živega sveta vodnih virov mehkužci, na 40-ih vodnih virih pa naslednje skupine rastlin in živali: rastline, kačji pastirji, ribe, dvoživke, plazilci. Tekom izvajanja inventarizacije bodo izvajalcu po dogovoru pomagali tudi strokovni delavci ZRSVN, OE NM.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |