PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

Projektne publikacije

Zavod RS za varstvo narave je v okviru projekta »Viri življenja« izdal del promocijskega gradiva, ki je predviden v prijavnici projekta.

V prvem sklopu smo pripravili trojezično zloženko s splošnimi informacijami o projektu, ki je oblikovana kot mapa, v katero bo možno zložiti vse naslednje zloženke. Prav tako je bil izdan zvezek za zapise iz narave ter plakata, ki prikazujeta značilno in ogroženo živalstvo ter rastlinstvo, ki je prisotno v vodnih virih Bele krajine. V letu 2011 smo pripravili sestavljanke za otroke, 5 zloženk ter otroško knjigo o vodnih virih. Prav tako smo ponatisnili zvezke za zapise iz narave.

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |