PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

Inventarizacija vodnih virov zaključena

Zunanji izvajalec za inventarizacijo vodnih virov na območju Bele krajine (Oddelek za geografijo Filozofske fakultete UL) je sredi februarja z zaključnim poročilom zaključil terensko delo in interpretacijo rezultatov. Na terenu je bilo tekom inventarizacije zabeleženih 261 vodnih virov, od tega 196 izvirov, 48 stoječih površinskih voda (kali, ribniki) in 17 vodnih kraških jam.
Seveda to ne pomeni, da je register vodnih virov na območju Bele krajine zaključen. Tekom rednega dela in dela na projektu bomo zaposleni na ZRSVN, OE Novo mesto redno dopolnjevali register, saj je naš skupni cilj čim bolj popolna »slika« vseh vodnih virov na tem območju. K sodelovanju oz. odkrivanju novih vodnih virov vabljeni tudi vsi ostali, saj lahko le s pomočjo lokalnega prebivalstva odkrijemo vse vodne vire.

Zaključno poročilo o izvajanju inventarizacije vodnih virov na območju občin Bele krajine.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |