PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

Obnova izbranih vodnih virov

Obnova izvira Suhor v Metliki

Ena izmed najbolj opaznih aktivnosti projekta VIRI ŽIVLJENJA / IZVORI ŽIVOTA, tj. obnova izbranih vodnih virov, se je z mesecem februarjem pričela izvajati na območju občin Metlika in Črnomelj.

Na območju Občine Metlika so se lotili obnove kalov na Krašnjem vrhu, v Hrastu pri Jugorju ter kala Grabrna v Dolnji Lokvici. Dela na omenjenih objektih se bližajo koncu, medtem ko so se dela na izvirih Okno in Rakovec šele začela, zajemajo pa čiščenje zarasti ob in na samih izvirih ter odstranitev sedimentov v izvirnih kotanjah. Prav tako se bodo obnovila betonska korita in napajališča pred obema izviroma.

Na območju Občine Črnomelj se bosta na dveh lokacijah ponovno vzpostavili vodni telesi. V Pribincih se bo v delu vasi, ki je nekdaj ponosno nosila ime Žabja vas, ponovno vzpostavil kal, vendar v manjšem obsegu, kot je bil nekoč. V Zapudju se bo ravno tako vzpostavil manjši kal na mestu, kjer je nekdaj kraljeval velik betonski kal premera 30 metrov. Posegi na ostalih vodnih objektih se bodo nadaljevali v jesenskem času.

Obnova kala v Orehovcu

Obnova kala v Hrastu pri Jugorju

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |