PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

Teden Geoparka

Evropski dnevi geoparkov se odvijajo vsako letu konec maja in v začetku junija v vseh evropskih geoparkih. Namen teh dni je ozaveščanje, ohranjanje in popularizacija geološke dediščine na
območju geoparka, za lokalno in širšo zainteresirano javnost.
Predstavi se pomen geoturizma in izobraževalne aktivnosti, ki na tem območju potekajo. Pomemben cilj je tudi poistovetenje lokalnega prebivalstva z Geoparkom in prepoznavanje prednosti trajnostnega razvoja geološke dediščine za vsakega izmed njih.


Na območju geoparkov potekajo različne aktivnosti za različne ciljne skupine. Organizirane so različne delavnice za šolarje, javne razprave, otvoritve in predstavitve razstav, dnevi odprtih vrat, vodeni sprehodi, izleti in ekskurzije, različne delavnice. Namen dnevov geoparka je, da se vse aktivnosti na območju celotne evropske mreže Unescovih geoparkov izvajajo istočasno. S tem lokalna skupnost oz. lokalno prebivalstvo začuti, da so del večje mreže Geoparkov, ki promovira vse evropske geoparke in da lahko ima geološka dediščina, njeno varstvo ter promocija tudi ekonomsko pozitivne učinke v lokalnem okolju.

Več si lahko preberete v poročilu.

Teden Geoparka Karavanke 2012 - Program

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |