PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

ALPA

SONARAVNO UPRAVLJANJE PLANIN NA VAROVANIH OBMOČJI

Akronim projekta: ALPA

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sicer iz programa  Cilj 3 Evropsko teritorialno sodelovanje, Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013.

Projekt bo trajal med prvim marcem leta 2012 in zadnjim junijem leta 2014. Vrednost projekta je 873.636,53 €.

Spletna stran projekta http://www.projektalpa.si/

PROJEKTNA IDEJA: V Sloveniji  se na območju planin, ki je sicer tradicionalno kmetijstvo, marsikje srečujemo z zaraščanjem, kar na eni strani predstavlja spreminjanje kulturne krajine, na drugi strani pa izgubljamo rastlinske in živalske vrste, ki so za ta območja značilne, včasih tudi zavarovane. Ob tem pa se soočamo številnimi gorniki, kar pomeni, da se na istih območjih prepletajo interesi turizma in kmetijstva. Preko naših projektov, ki so predvsem na območju Pohorja potekali od leta 2009 (NATREG – www.natreg.eu) oz. še potekajo (WETMAN – www.wetman.si) smo oblikovali projekt, v katerega smo povabili avstrijske partnerje in v katerem želimo na naravi prijazen in sodobnemu času primeren način ponovno oživiti planine na obeh straneh meje, upoštevaje izzive sedanjega časa, ki vključujejo dejstvo, da so turisti vse bolj zahtevni – npr. cenijo tradicijo, edinstvenost in avtentičnost – kar ravno v planinah še obstaja, ter obenem pomagati lokalnim prebivalcem, posebej kmetom, da bodo v lastnem okolju našli motivacijo in načine za preživetje ter prispevali h kratkim oskrbnim verigam.

PROJEKTNI CILJI:

  • Revitalizacija pašne planine v pilotnih varovanih območjih;
  • Razvoj in vzpostavitev kriterijev za trajnostno upravljanje planin na področju vzpostavitve infrastrukture za ravnanje z odpadnimi vodami, za oskrbo s pitno vodo in energijo ter za energetsko učinkovitost;
  • Razvoj in vzpostavitev kakovostne in trajnostne turistične storitve na planinah ter spodbujanje razvoja in trženja proizvodov pašnih planin;
  • Priprava načrtov upravljanja, ki bodo vodili k okoljsko in ekonomsko trajnostnim planinam na pilotnih varovanih območjih;
  • Razvoj sistema certificiranja z namenom spodbuditi izvedbo ukrepov trajnostnega upravljanja na planinah znotraj varovanih območij.

PARTNERJI PROJEKTA SO: 
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
Triglavski narodni park
Občina Zreče
Kärntner Nationalparkfonds, Nationalpark Nockberge (Koroški sklad Narodnega parka, Narodni park Nockberge)
Koroška deželna vlada, oddelek 8 – kompetentni center okolje, voda in varstvo narave
Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen
Naturpark Almenland


Projektna pilotna območja se nahajajo znotraj varovanih območij (območij Nature 2000 oziroma naravnih parkov):
• pilotno območje Nationalpark Nockberge (AT): 15 planin, približno 700 ha
• pilotno območje Villacher Alpe (AT): območje Natura 2000, 3 planine, 200 ha
• pilotno območje Jenkalm/Vellacher Kotschna (AT): območje Natura 2000, 1 planina, 590 ha
• pilotno območje Karavanke (AT): območje Natura 2000, 2 planini, 747 ha
• pilotno območje Naravni park Zirbitzkogel-Grebenzen (AT): območje Natura 2000, 2 planini, približno 500 ha
• pilotno območje Naravni park Almenland (AT): območje Natura 2000, 5 planin, približno 30 ha
• pilotno območje Triglavski narodni park (SI): območje Nature 2000, Bohinjske planine, 6 planin, 250 ha
• pilotno območje Pohorske Planje (SI): območje Natura 2000, 1 planina, 273 ha
• pilotno območje Planina Korošica (SI): območje Natura 2000, 1 planina, 56 ha


Še letos bomo oblikovali samostojne projektne spletne strani, na katerih bomo sproti poročali o projektnih dosežkih in dogodkih, vključno s povabili na prostovoljne akcije odstranjevanja zarasti na planinah.


Kontaktne osebe:
Vodja projekta:
dr. Mirjam Dular
Tel: 01 230 95 44

Odnosi z javnostmi:
Mateja Kocjan
Tel: 031 617 370

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |