PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

Izobraževalne aktivnosti na projektu

V okviru Projekta Geopark Karavanke izvajamo aktivnosti pod imenom– Zabavno, poučno, nič mučno.

Pripravili smo:

Geo projektni dan VODA IN KAMEN

Vabilo za vrtce, osnovne in srednje šole k prijavi naravoslovnega projekta

Geo - projektni dan na temo: Voda in kamen - neločljivo povezana dela narave

Geo - projektni dan - Predstavitev

Geo projektni dan DINOZAVRI 

Predstavitev Geo projektnega dne

Predavanje: Dinozavri – izumrlo življenje na Zemlji / Dinosaurier – das ausgestorbene - Matija Križnar (Prirodoslovni muzej Slovenije) 

Dinozavri - gradivo za delavnice (tudi v nemškem jeziku


ter:

Učni pripomoček - ZABAVNO, POUČNO, NIČ MUČNO 

Učni listi - ZABAVNO, POUČNO, NIČ MUČNO

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |