PROJEKTI

VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si
Za medije:pr.zrsvn@zrsvn.si

PROJEKTI

Geokonferenca 20.-23.11.2012

Vljudno vas vabimo k udeležbi na mednarodno konferenco, ki bo potekala od 20. do 23. novembra 2012 v Mežici (Geopark Karavanke, Slovenija-Avstrija).

Namen mednarodne konference je prenos znanja in izkušenj v postopkih ustanavljanja novih geoparkov. Cilj je predstavitev primerov dobre prakse in izvirnih idej geoparkov. Konferenca bo namenjena tudi promociji novih geoparkov in krepitvi mednarodnega sodelovanja med bodočimi geoparki v Sloveniji in partnerji v tujini, tako na osebni, kot na institucionalni ravni. Namenjena je tudi povezovanju različnih strokovnjakov iz različnih institucij, ki sledijo istemu cilju – geoparki so lahko zelo dobra osnova za trajnostni regionalni razvoj.

Mednarodna konferenca se bo odvijala v Mežici (Koroška regija). Dogodek bo trajal 4 dni. Prvi del dogodka bo konferenčni del, drugi del pa bo obsegal terenske oglede in obiske geo-lokalitet, kjer bomo lahko doživeli geološko in drugo naravno ter kulturno dediščino Geoparka Karavanke.
Četrti dan vse udeležence konference vabimo na ekskurzijo v Geopark Idrija.

Gostili bomo različne gostujoče predavatelje iz Portugalske, Norveške, Italije, Avstrije in Slovenije. Vsi predavatelji so strokovnjaki na področju geoparkov z bogatimi izkušnjami. Organizatorji mednarodne konference “Emerging new Geoparks in Europe – sharing knowledge & good examples” so Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Podzemlje Pece d.o.o., Geopark Karavanke, Geološki zavod Slovenije, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, Slovenski nacionalni odbor Mednarodnega programa za vede o Zemlji.

Vabilo (Vabilo v angleškem jeziku)

Registracijski obrazec

Program ekskurzije

PREDSTAVITVE

FOTOGRAFIJE

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |