PROJEKTI

PROJEKTI

Dan za Savinjo

Območna enota Celje, bo v soorganizaciji z Občino Rečica ob Savinji ter drugimi soudeleženci tudi letos pripravila Dan za Savinjo - dan posvečen reki Savinji.

Letošnji Dan za Savinjo bo potekal 1. junija 2018.

Dogajanje bo potekalo na območju med Grušoveljskim jezom in Špendetovim jezom. Območje je izjemnega pomena v več pogledih in eno redkih ohranjenih na celotnem toku Savinje. V sodelovanju z lokalnimi društvi, posamezniki, javnimi zavodi, strokovnjaki in prostovoljci, bomo preko dneva spoznavali območje, značilnosti, procese, zgodbe …

Dogodek bo poučen, zabaven in družaben z ustvarjalnimi in eksperimentalnimi delavnicami, tematskimi in vodenimi sprehodi po območju,  orientacijo, prikazom spretnosti, pokaži kaj znaš … zagotovo pestro dogajanje.

Dogodek je na prostovoljni ravni. Učili, spoznavali območje in družili se bomo v vsakem vremenu.

 

Za podrobnejše informacije smo vam na voljo na e-naslovih:

Mojca Tomažič  03/ 4260 336;  mojca.tomazic@zrsvn.si,

Tanita Jošt  03/ 4260 345;   tanita.jost@zrsvn.si.

Povabilo organizacijam in društvom k sodelovanju


Publikacija: Savinja - med prodnimi biseri  

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |