PROJEKTI

PROJEKTI

Dan za Savinjo 2017

Območna enota Celje, bo v juniju 2017, v soorganizaciji z Občino Rečica ob Savinji ter drugimi soudeleženci prvič izvedla prvi Dan za Savinjo - dan posvečen reki Savinji.

Dogajanje bo potekalo na območju med Grušoveljskim jezom in Špendetovim jezom. Območje je izjemnega pomena v več pogledih in eno redkih ohranjenih na celotnem toku Savinje. V sodelovanju z lokalnimi društvi, posamezniki, javnimi zavodi, strokovnjaki in prostovoljci, bomo preko dneva spoznavali območje, značilnosti, procese, zgodbe …

Dogodek bo poučen, zabaven in družaben z ustvarjalnimi in eksperimentalnimi delavnicami, tematskimi in vodenimi sprehodi po območju,  orientacijo, prikazom spretnosti, pokaži kaj znaš … zagotovo pestro dogajanje.

Dopoldanski čas bo namenjen šolam in vrtcu, popoldanski pa za vse zainteresirane (domačini, straši, naključni obiskovalci, turisti v kampu …), ki jih zanima narava in si želijo preživeti dan malo drugače.

Prvi Dan za Savinjo bo potekal v petek 9. junija 2017, predvidoma od 9.00 – 21.00 ure.

Dogodek je na prostovoljni ravni. Učili, spoznavali območje in družili se bomo v vsakem vremenu.

Za podrobnejše informacije smo vam na voljo na e-naslovih zrsvn.oece@zrsvn.si, tel. 03/42 60 343 ali mojca.tomazic@zrsvn.si, tel. 03/42 60 336.

Publikacija: Savinja - med prodnimi biseri  


Program dogodka

9:00 - 13:30 - Delavnice, vodeni sprehodi, predstavitve, igre

Prikazali bomo vodno dinamiko, spoznavali  gozd in vodni prostor, vodne ptice, invazivne tujerodne rastlinske vrste, alge v Savinji. Spoznali bomo kako deluje vodonosnik, katere ribe živijo v Savinji in kam z odpadki. Izvedli bomo igre za najmlajše, delo bodo prikazali gasilci, jamarji, kinologi, čebelarji …

Sočasno bo delovala tudi novinarsko-fotografska skupina OŠ Rečica ob Savinji, ki bo v sliki in besedi povzela jutranje dogajanje in o njem kot pravi novinarji poročala na otvoritvi.

Dogajanje bo potekalo na Poligonu PGD Grušovlje 

 

14:00 - 15:15 - "DAN ZA SAVINJO" - slovesna otvoritev dogodka 

  • Kulturni program s pozdravom župana in predstavnika Zavoda RS za varstvo narave;
  • Poročilo učencev novinarsko-fotografske skupine;
  • Podelitev nagrad likovnega natečaja;
  • Otvoritev razstave »Voda, vode, vodi«, ki je nastala v nastala v sodelovanju Zgodovinskega arhiva Celje in Istorijskega arhiva Pančevo, ter razstave KD Gal »Kamen na platnu«

Dogajanje bo potekalo v Centru za medgeneracijsko druženje Rečica ob Savinji - Medgen borza

 

15:15 - Veselo na pot

začetek pohoda proti poligonu PGD Grušovlje, ki ga vodi Planinsko društvo Rečica ob Savinji

 

15:30 -22:00 - Rečica se predstavlja: vrsta dogodkov

Dogajanje bo potekalo na Poligonu PGD Grušovlje 

Predstavitev dela društev, delavnice za otroke, meritve krvnega sladkorja, tlaka in holesterola - sodelujejo Krajevna organizacija RK, Kinološko društvo, Čebelarska družina, Društvo prijateljev mladine, Kulturno društvo Rečica ob Savinji, Jadralni klub Savinja, Primož Zvir; program povezuje Dejan Ikovic.

Predavanje Marijana Govediča »Potočni raki v Savinji«

Predavanje Suzane Kovač »Bilka vsiljivka« - tujerodne invazivne rastline ob reki Savinji

16:00 - ŠALJIVO OB REKI: Šaljive igre med občinskimi upravami pripravlja Turistično društvo Rečica ob Savinji

18:00 - SAVINJA IN NJENI LJUDJE: Predavanje Jožeta Tlakerja o povezanosti in soodvisnosti domačinov in reke Savinje (pripravlja Združenje izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca); Nastop starih Veselih drenovcev

19:30 - DRUŽABNI VEČERI OB VODI: Prepevanje pesmi ob tabornem ognju v izvedbi Kulturnega društva Rečica ob Savinji

21:30 - OGLED IN PREDSTAVITEV NOČNEGA OZVEZDJA S TELESKOPOM, izvaja domačin, dr. Bojan Vršnak, s sodelavci zagrebške univerze

 

 

 

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |