PROJEKTI

PROJEKTI

Ureditev turistično-informativnega paviljona na Sv. Ani

Ureditev turistično-informativnega paviljona na Sv. Ani

Čas trajanja projekta: 1.10.2017 do 31.12.2018

Nosilec projekta: Občina Brezovica
Zavod RS za varstvo narave v projektu nastopa kot projektni partner. 
Ostali partnerji so:
Zavod z varstvo kulturne dediščine Slovenije, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Športno kulturno turistično društvo Lokvanj.

Vrednost celotnega projekta: 42.765,81 EUR

Višina sofinanciranja: 28.202,46 EUR, vir sofinanciranja: Evropski sklad za regionalni razvoj

 

Predstavitev projekta:
Občina Brezovica stremi k smotrnemu in okolju prijaznemu razvoju turizma in prostora, ki pripomoreta k višji kakovosti bivanja bodisi z ureditvijo družbeno rekreativno pomembnih območij kot na področju izobraževanja o kulturni in naravni dediščini lokalnega območja. Med ta območja se uvršča tudi območje sv. Ane, ena najpriljubljenejših vzpetin nad Barjem. Glavni cilj projekta je urediti paviljon, ki bo namenjen druženju, podajanju informacij v obliki informacijskih tabel in ki bo nudil senco in počitek utrujenemu popotniku. Cilje je tudi da se na območju predstavi naravna in kulturna dediščina območja.

Naloge ZRSVN:
Sodelovanje pri oblikovanju vsebin za informacijske table; priprava strokovnih naravovarstvenih besedil, izbira tekstov, izbira slikovnega materiala, dogovarjanja glede postavitve, dogovarjanja glede medija…

Koordinator projekta na ZRSVN:
Gregor Danev; OE Ljubljana

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |