PROJEKTI

PROGRAM IN POROČILA

POROČANJE PO 12. ČLENU DIREKTIVE O PTICAH

Države članice EU morajo po 12. členu Direktive o pticah poročati o izvajanju nacionalnih predpisov, ki so bili sprejeti na podlagi direktive.

Glede na nove usmeritve EU je bila frekvenca poročanja zmanjšana in usklajena s ciklom poročanja po 17. členu Direktive o habitatih (namesto 3-letnih ciklov so vpeljani 6-letni).

Glavni poudarek poročila je na stanju in trendih populacij ptic iz direktive tako na območjih Natura 2000 kot na območju cele države. V poročilu za obdobje 2008 – 2012 je bilo v poročilu izpolnjenih 263 obrazcev  za 244 vrst.

V Sloveniji je za poročanje odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, koordinator poročanja je Zavod RS za varstvo narave, strokovni del poročila pa so pripravili v Društvu za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije (DOPPS).

Objavljamo osnutek poročila po 12. členu Direktive o pticah, ki je bilo Evropski komisiji oddano 22. aprila 2014.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |