PROJEKTI

DOGODKI

Vabilo na fotografsko razstavo »VODA KIPARKA, VODA KLESARKA, VODA ŽIVLJENJSKI PROSTOR«

 Vabimo vas na odprtje in ogled fotografske razstave
»VODA KIPARKA, VODA KLESARKA, VODA ŽIVLJENJSKI PROSTOR«

Razstavo bosta v ponedeljek, 13. 11. 2006,  ob 17. uri v avli II. gimnazije Maribor odprla ravnatelj II. gimnazije Maribor Ivan Lorenčič in direktor Zavoda RS za varstvo narave dr. Darij Krajčič.

Voda je eden glavnih preoblikovalcev zemeljskega površja. Sooblikuje kompleksne geološko-geomorfološko- hidrološke pojave. Izviri, reke, potoki, jezera, mokrišča, mrtvice, slapovi in  kraške jame so le nekateri izmed njih. Kadar se ti odlikujejo po značilnih ali izjemnih lastnostih, kot so npr. ohranjenost, redkost, velikost,  jim podelimo status naravne vrednote.

Fotografska razstava »VODA KIPARKA, VODA KLESARKA, VODA ŽIVLJENJSKI PROSTOR« predstavlja hidrološke, geomorfološke in geološke naravne vrednote severne in severovzhodne Slovenije, njihov nastanek, lastnosti ter njihov pomen kot  življenjski prostor mnogih, tudi ogroženih, redkih ali endemičnih živalskih in rastlinskih vrst.

Razstava bo predvidoma na ogled do začetka decembra 2006.

Razstavo je pripravil Zavod Republike Slovenije za varstvo narave , Območna enota Maribor.
Vsebina: Mojca Bedjanič, Andrej Grmovšek. Avtorji fotografij: Samo Jenčič, Matjaž Bedjanič, Tanja in Andrej Grmovšek, Martin Vernik in Jurij Gulič.

08.11.2006

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |