PROJEKTI

DOGODKI

Vabilo na otvoritev informacijske sobe in novinarsko konferenco v Kapelah

Izvajanje projekta LIFE – »Natura 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in  informacijski sistem« je v polnem teku. Projekt se izvaja na petih različnih območjih Natura 2000. Eden izmed mejnikov projekta je izgradnja informacijske sobe v Kapelah. Za kraj je informacijska soba  pomembna pridobitev, saj bo na enem mestu ponujala informacije o bogati naravi Dobrave in Jovsov, o projektu in o Naturi 2000. Prav tako pa  informacijska soba  lahko obogati tudi nadaljnji razvoj turizma v kraju.
Sodobno opremljeno informacijsko sobo z različnimi oblikami animacije
vam bomo predstavili v četrtek, 7. decembra 2006, ob 11.00 uri v stari osnovni šoli v središču Kapel, Kapele 14

Vaši sogovorniki bodo:
dr. Darij Krajčič, direktor Zavoda RS za varstvo narave
dr. Mirjam Galičič, vodja projekta LIFE
mag. Vesna Kolar Planinšič, Ministrstvo za okolje in prostor
Goran Dominko, avtor postavitve informacijskega centra
Ivan Molan, župan Občine Brežice
Tone Cerjak, predsednik sveta Krajevne skupnosti Kapele

Vljudno vabljeni

dr. Mirjam Galičič, vodja projekta LIFE

01.12.2006

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |