PROJEKTI

DOGODKI

Okrogla miza Natura 2000

Občina Markovci organizira v petek, 23.marca, ob 9. uri v prostorih občine v Markovcih okroglo mizo z naslovom »Kako kmetovati na zemljiščih v Naturi 2000 (območje ob reki Dravi in Šturmovec)«. Vabljeni so vsi lastniki zemljišč in kmetovalci, sodelovali pa bodo predstavniki ZRSVN, KGZ Ptuj, ZGS in MRA.

Več informacij: simona.kaligaric@zrsvn.si

(Foto: B. Štumberger) 

 

21.03.2007

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |