PROJEKTI

DOGODKI

Reševanje lipe pri Trebnjem na Dolenjskem

Baragova lipa

Novomeška območna enota Zavoda RS za varstvo narave bo v sredo, 25. aprila, opravila sanacijo Baragove lipe v zaselku Mala vas pri Trebnjem na Dolenjskem, ki ima status naravne vrednote državnega pomena.
Pooblaščeno podjetje bo ponovno odstranilo glavni vrh, ki se je v celoti posušil, in posamezne suhe veje, ki se pojavljajo po obodu krošnje. Z delom bomo začeli ob 8. uri.

Več informacij:
Janez Božič
Zavod za varstvo narave, Območna enota Novo mesto
Tel.: 07 3931 556
E-pošta: janez.bozic@zrsvn.si

20.04.2007

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |