PROJEKTI

DOGODKI

Ob prenovi cerkve Sv. Duha v Črnomlju poskrbeli tudi za netopirje

Cerkev Sv. Duha med obnovo

V Črnomlju bodo v soboto, 2. junija, slavnostno odprli obnovljeno cerkev Sv. Duha. Cerkev pa ni le kulturno-zgodovinska znamenitost mesta, temveč ima tudi izjemen  naravovarstveni pomen. Podstrešje cerkve je eno najpomembnejših poletnih zatočišč dveh porodniških kolonij netopirjev velikih podkovnjakov in vejicatih netopirjev v Sloveniji, in sicer je kolonija velikih podkovnjakov  z od 80 do 100 odraslimi osebki do sedaj največja znana gruča te vrste pri nas, kolonija vejicatih netopirjev pa se z od 80 do 130 odraslimi osebki uvršča med 6 največjih v Sloveniji.
Lokacija je prav zaradi številčnosti netopirjev vključena v omrežje Natura 2000.

31.05.2007

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |