PROJEKTI

DOGODKI

Pokosimo Nerajske luge!

Upravljavec Krajinskega parka Lahinja – RIC Bela Krajina in Društvo Krnica v sodelovanju z novomeško območno enoto Zavoda RS za varstvo narave in ob pomoči lastnikov zemljišč na območju parka že drugič v Krajinskem parku Lahinja organizirata prireditev »Pokosimo Nerajske luge«, ki bo v soboto, 14. julija 2007.
Udeleženci se bodo lahko pomerili v košnji in v grabljenju sena ter ob delu spoznavali in občutili težavnost ročnega obdelovanja močvirnatih tal. Seno se bo oblikovalo v značilne kopice –  seveda bo najlepša tudi nagrajena. Prav tako bodo nagrajeni tudi najboljši kosci in najhitrejše grabljice. Tekmovalci bodo po opravljenem delu prejeli zasluženo malico, pa tudi majico in priznanje v spomin na ta družaben dogodek. Začetek prireditve bo ob 9. uri zjutraj.

Vljudno vabljeni!

Več informacij:            
Mira Ivanovič, vodja OE Novo mesto
GSM: 041 604 368
tel: 07/3931 555
e-pošta: mira.ivanovic@zrsvn.si

10.07.2007

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |